Referencje Renowacja Posadzek Marmurowych

Opinia

W 2011 roku miałam okazję współpracować z Panem Krzysztofem (PESEL ……), który jako pracownik firmy Lakszmi pełnił funkcję odpowiedzialnego za pracowników i za prace przez nich wykonywane. Wówczas pełniłam funkcję dyrektora Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Oświęcimiu i sama zatrudniałam firmę Lakszmi, prowadzoną przez Panią Dorotę Bedri, do prac związanych z czyszczeniem i polerowaniem posadzki w tym zakładzie.

Pan Krzysztof w pełni wywiązywał się z funkcji koordynatora prac, działając sprawnie i rzetelnie, organizując pracę tak aby nie kolidowała z codziennym rytmem i funkcjonowaniem Zakładu. Współpraca z nim układała się pomyślnie i bezkonfliktowo, a efekty prac Firmy są godne polecenia.

Jolanta Pach

Zakład Opiekuńczo – Leczniczy w Oświęcimiu

Kraków, dnia 25 września 2015 roku.

 

Wykonano renowację (wyrównanie, uzupełnienie ubytków, polerowanie i impregnację marmuru) korytarzy i klatek schodowych Szpitala na powierzchni ponad 600 m2.

Powrót do: referencje

Wszystkie oryginały referencji dostępne są do wglądu dla naszych klientów.

Referencje Renowacja Posadzek Marmurowych

Referencje Renowacja Posadzek Marmurowych

Komentowanie jest wyłączone.