Modernizacja Posadzki Przemysłowej Kraków

Protokół Zdawczo – Odbiorczy Prac

renowacja posadzki przemysłowej wykonanych

zgodnie z Ofertą z dnia 16.07.2014 r. w budynku TREFL KRAKÓW

W dniu 4 sierpnia 2014 r. strony umowy niniejszym stwierdzają wykonanie prac: szlifowanie, polerowanie i impregnacja posadzki betonowej. Zastosowane prace zapobiegają pyleniu posadzki i ograniczają wnikanie plam.

Usługę wykonano w dniach od 26 lipca do 3 sierpnia na powierzchni 2500 m2, prace nie zakłóciły normalnego funkcjonowania zakładu.

Firma Lakszmi udziela 3 letniej gwarancji na wykonane prace.

Odbierający stwierdza należyte wykonanie prac zgodnie z umową, nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń.

Wykonawca jednocześnie oświadcza, że wszelkie wykonane przez niego prace gwarantują całkowite bezpieczeństwo użytkowania posadzki. Zalecenie wykonawcy:pielęgnacja posadzki poprzez zamiatanie i mycie preparatem Top Perfekt firmy Tenzi (lub innym o podobnych właściwościach). Zalecamy mycie nie rzadziej niż raz w tygodniu roztworem roboczym zalecanym przez producenta. Zastosowanie innych środków lub większe stężenie wymaga naszej akceptacji.

Doczyszczenie bardzo brudnych miejsc na posadzce należy wykonać poprzez namoczenie na czas nie mniejszy niż 15 minut. Po tym posadzkę trzeba wypłukać automatem do mycia.

Stanisław Wiązowski

Dyrektor

Prokurent

Fabryka Kart Trefl – Kraków Sp. z o.o.

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2014 roku.

 

Powrót do: referencje

Wszystkie oryginały referencji dostępne są do wglądu dla naszych klientów.

Modernizacja Posadzki Przemysłowej Kraków

Modernizacja Posadzki Przemysłowej Kraków

Komentowanie jest wyłączone.